Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další odpověď Doc. MUDr. Rastislava Maďara na e-mail Prof. RNDr. A. Strunecké

5. 2. 2014

S údivem jsme přijali informaci, že Prof. RNDr. A. Strunecká měla začátkem února školit zdravotníky pro soukromou školící firmu v tématu nežádoucích účinků léků a vakcín. Jelikož dle odborného mínění nemá pro tato témata vzdělání, praxi ani kvalifikaci (není lékař, farmaceut ani farmakolog), požádala Koalice pro podporu očkování o neudělení kreditů tomuto školení.

Prof. RNDr. A. Strunecká na to reagovala e-mailem, kterého obsah zveřejnila jiným osobám. My pro úplnost a vyváženost informací zveřejňujeme jak její původní e-mail (viz níže) tak odpověď pana docenta MUDr. Rastislava Maďara (nahoře). Oba v původní nezkrácené formě.

 

Vážená paní profesorko, 

osobně mi je líto, že máme odborný problém. Vaší tvorbu bohužel znám. Bohužel. Faktem je, že knížky jsem nečetl celé, to fakt nejde ani ze sebezapřením. Už jsme si před časem psali a víte, jaký je dopad Vaších textů na zdravotnickou praxi. Začetl jsem se do části o očkování knížky Doba jedová, a to co je tam napsáno je tak neuvěřitelné, že sem se rozhodl, že půjdu stranu a straně a budu to písemně uvádět na pravou míru resp. vyvracet. Když napíšete, že vakcíny se vpravují do krevního oběhu (což je zásadní kontraindikace očkování, kvůli které při vpichu aspirujeme) anebo že dětská obrna byla eradikována, to je už fakt silné kafe. Nemluvě o manipulaci s daty (tj. výběr jen určitých dat ze studie, které vyhovují a ignorování ostatních), hojné citování sama sebe tam, kde mě být originální vědecký zdroj, neznalosti významných faktů u infekčních nemocí atd. Na základě Vašich knížek by šlo učit vysokoškolské studenty, jak pracovat nevědecky.
 
Výuku imunologii jste možná zavedla, ale také jste pokud vím doporučovala čištění čaker a přednášela o kosmickém vědomí. Na zaslané přílohy se podívám, momentálně jsem na konferenci ve Vídni, ale buďte tak hodná, necitujte aspoň Blaylocka, to už fakt není hodné vysokoškolského profesora, i když emeritního. Vždyť přece musíte umět pracovat s vědeckou literaturou a vyhodnocovat vědecké důkazy.
 
Vy navíc inspirujete a radikalizujete společnost a potom nám očkujícím lékařům píšou absolutní laici, kterých přesvědčíte, že zabíjíme děti a vyhrožují nám zastřelením anebo vulgárně nadávají, i když nás osobně neznají. Nejhorší ale je, že se zhoršuje situace s výskytem už kdysi vzácných infekčních nemocí, např. černého kašle, blíží se epidemie spalniček, nebojíte se, že matky postižených dětí zbytečně kvůli Vám neočkovaných se Vám budou chtít pomstít? Co když na to umře nějaké dítě?
 
Moc bych Vám přál úspěch, který jste měla s knížkou Doba jedová, jen kdyby to bylo s nějakým seriózním zpracováním tématu. To není jen o tom, jak píšete o očkování. Mluvil jsem s toxikology i s odborníky na dietu apod. a všichni mají na tu knížku stejný negativní názor. Ale na počtu prodaných výtisků je vidět, že strašení funguje. Na to jste ale samozřejmé nepřišla jako první Vy. V cizině už se to osvědčilo, i finančně.
 
Mimochodem, nedávno bylo ve FN Ostrava neočkované miminko s pneumokokovou meningitidou, od zelené matky, úmyslně proti pneumokokům neočkované. Možná i kvůli Vám. Bude do smrti hluché. Invalida. Nevinná oběť zaslepeného fanatizmu.
 
Dle mého nejlepšího svědomí a vědomí si stojím za tím, že na přednášení v oblasti nežádoucích účinků léků a vakcín nemáte vzdělání, praxi ani kompetenci. Nebo na to ještě chcete nějaký posudek jiných docentů a profesorů farmakologie či medicíny? Jak Vás znám, ani to by Vás nezastavilo a nepřinutilo objektivně korigovat své působení a intervenci v oblasti vakcinologie. A když jste takový odborník, proč nepřijedete přednášet na nějaký farmakologický, epidemiologický či vakcinologický kongres. Z těch lidí Vás nikdo osobně nezná, protože v profesním životě jste v této oblasti vůbec nepůsobila.
 
Moc by mě potěšilo, kdybych se od Vás dočkal nějakého skutečně vyváženého textu o očkování s citací výlučně kvalitních vědeckých zdrojů, ale to se mi asi jen tak nepoštěstí.
 
Znáte stránky www.lovcisarlatanov.sk? Podívejte se na to. Podle jejich vědeckých kritérií jste šarlatánem i Vy. Jsou to vědci, kteří nejsou zastánci ani odpůrci očkování. Veřejně deklarují, že o něm moc neví, ale řídí se vědeckými důkazy.
 
 
S pozdravem
 
 
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

 

Původní e-mail A. Strunecké:

Vážení,
vzhledem k tomu, že o mně jménem vaší Koalice šíříte pomluvy na základě nepravdivých a zcela lživých informací ve Wikipedii a označujete mne jako osobu zcela nekvalifikovanou, pak si dovoluji vám přiložit můj CV, abyste nemuseli veřejně hodnotit moji kvalifikaci způsobem zcela nedůstojným a velice vzdáleným metodám evidence-based medicine. Dovoluji si rovněž přiložit na ukázku moje publikace o autismu. Máte pravdu v tom, že nepředepisuji léky ani nepíchám vakcíny. Ale troufám si tvrdit, že moje znalosti o dějích na molekulární a buněčné úrovni vyhovují mezinárodním standardům a jsem stále zvána (i ve svém seniorském věku) k přednášení klíčových plenárních přednášek na mezinárodních konferencích a k revizím odborných publikací v zahraničních časopisech včetně farmakologických.
Jako vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie jsem v roce 1982 zavedla výuku Imunologie, podporovala jsem rozvoj oddělení molekulární a buněčné imunologie v rámci naší katedry a jistě pochopíte, že znalosti z imunologie mi nejsou cizí. Někteří absolventi naší katedry se uplatnili ve významných funkcích v oblasti imunologie a vakcinologie
Požádala jsem svého nakladatele, aby vám poslal moji knížku Varovné signály očkování (ALMI 2012), kterou zjevně nezná ani pan doc. Maďar (neuvádí ji ve svém článku ve Vakcinologii 3/2013).
Věřím, že vám poskytne informace o mých znalostech imunologie i o mých názorech na očkování a že i vy v ní najdete poučení a odkazy na články jiných autorů, abyste viděli, že Strunecká nehledá zdroje informací na internetu.
Věřím, že naše další diskuse se budou odvíjet na základě etických a odborných pravidel pro evidence-based medicine.
S pozdravem
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.